dcsimg

Stockholmsporten

Stockholmsporten är ett stadsutvecklingsprojekt som innebär att Stockholm och Järfälla får en närmare koppling till varandra. Den nya stadsdelen nära korsningspunkten för de två Europavägarna E4 och E18 och kommer med sitt strategiska läge att bli ett viktigt landmärke i infarten till Stockholm norrifrån.

Projektfakta

En internationell arkitekttävling har inspirerat till den nya stadsdelens form och uttryck. Stockholmsporten kommer bland annat rymma bostäder med goda möjligheter till rekreation för de boende.

Varför?

Stockholmsporten är en plattform för ett mer genomgripande stadsutvecklingsprojekt som hanterar den storskaliga trafikplatsen där framtida Förbifart Stockholm korsar E18. Målsättningen är att skapa attraktiva boendemiljöer blandat med arbetsplatser i norra Stockholm med starka kopplingar till Järvafältet och Barkarbystaden i Järfälla.

Vad?

Stockholmsporten är, med sin nära tillgång till Järvafältet, ett stadsutvecklingsprojekt med goda förutsättningar till att utveckla attraktiva stadsmiljöer.Utmaningen är att överbrygga de barriärer som skapas i landskapet när E4/Förbifart Stockholm i ytläge möter E18 i Hjulstamotet. Detta görs genom att binda samman delarna i trafikplatsen med gröna stråk. För att minska eventuella barriäreffekter föreslås bland annat tre passager över motorvägarna.

När?

Projektet är inledningsvis av utredningskaraktär.

Relaterade dokument

Stockholmsporten - programarbete för bostadsbebyggelse i området vid Hjulstamotet. Utredningsbeslut.

Frågor och svar

Har du frågor om Stockholmsporten? Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna. Det finns i dagsläget ganska lite information om projektet eftersom det befinner sig i ett utredningsskede. Hittar du inte den information som du letar efter är du välkommen att skicka din fråga till oss via formuläret här på webbplatsen.

Bildgalleri

Kontakt

Sofia Eriksson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Gustaf Schneidler

Enhetschef, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Projekt i Tensta

Uppdaterad