dcsimg
Planerad bostadsbebyggelse längs Oslogatan kopplat till bakomliggande parkeringsdäck. Fotomontage: Link Arkitektur
Planerad bostadsbebyggelse längs Oslogatan kopplat till bakomliggande parkeringsdäck. Fotomontage: Link Arkitektur
Projekt Planerat

120 lägenheter i Husby, kvarteret Oslo 1

Husby

På drygt 10 platser i Husby – främst vid parkeringsdäck – planeras det för ny bebyggelse. Sammanlagt planeras för 600 nya bostäder samt skola och idrottsplats. Satsningar kommer även att göras på torg och andra offentliga rum.

Projektfakta

Så ser förslaget ut i korthet

Planen innebär att sex parkeringsdäck byggs om till sammanlagt cirka 120 bostäder. Parkeringsdäcken förnyas genom att gavlarna mot gatan ersätts med bostadshus. De tre aktuella gatorna förses även med trottoarer och entréer mot gatan.

En del av parkeringsdäckens övre plan bildar gårdar till de nya husen. Nya entréer och trottoarer bidrar till att skapa tryggare och levande gångstråk.

Tidplan

Planarbetet startade i maj 2017. Samråd om detaljplaneförslaget avslutades i juni 2018. 

Granskning sker första kvartalet 2019 och antagande av planen beräknas till kvartal 2 2019.

 

 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten.

Kontakt

Peter Lundevall

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Joakim Norell

Projektledare, exploateringskontoret

Hendrik Bergstén

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad