dcsimg
Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Planerat

150-170 lägenheter i Husby, kvarteret Telemark 1

Husby

På drygt 10 platser i Husby – främst vid parkeringsdäck – planeras det för ny bebyggelse. Sammanlagt planeras för 600 nya bostäder samt skola och idrottsplats. Satsningar kommer även att göras på torg och andra offentliga rum.

Projektfakta

Vad?

Här planeras för ca 150-170 lägenheter.

Planen innebär att två parkeringsdäck rivs och ersätts av två kvarter med bostäder i flerbostadshus om fem till sex våningar.

Bebyggelsen består idag av två parkeringsdäck i två våningar samt ett före detta fritidshem och en tvättstuga, båda byggnaderna i ett plan.

Parkering löses i tre plan under de nya bostadshusens gårdar. En mekaniserad lösning som packar bilar på höjden föreslås för att få tillräckligt med platser.

Påbörjade detaljplaner

Planarbetet startade våren 2017. Samråd om detaljplaneförslaget planeras till första delen av 2019.

 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten.

Kontakt

Ays Alayat

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Joakim Norell

Projektledare, exploateringskontoret

Hendrik Bergstén

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad