dcsimg
Situationsplan som visar bebyggelsen som föreslås. Planområdet är markerat med vit streckad linje. Illustration av Jägnefält Milton
Situationsplan som visar föreslagen bebyggelse i området , planområdet är markerat med vit streckad linje. (Illustration av Jägnefält Milton)
Projekt Planerat

560 bostäder och två förskolor vid Selmedalsvägen

Hägersten

Förslag till detaljplan för att bygga cirka 560 lägenheter och två förskolor utmed Selmedalsvägen i västra delen av Axelsberg. Kvarteret heter Fader Bergström 3. Planen är på samråd den 23 april till 4 juni 2019.

Inbjudan samråd

Förslag till detaljplan

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett detaljplaneförslag som innebär möjliggörande för uppförande av cirka 560 lägenheter inom och invid kvarteret Fader Bergström i Axelsberg. Utöver bostäder ingår en fristående förskola på tio avdelningar samt en förskola med fyra avdelningar i ett av bostadshusen.

Elva punkthus samt en friliggande förskola föreslås placeras norr om Selmedalsvägen och sju punkthus söder om vägen. Byggnaderna har ordnats i grupper som orienterar sig mot gatan och som i höjd har anpassats för att möta de olika bebyggelsekaraktärerna som omger planområdet.

Planområde

Planområdet ligger i västra Axelsberg, kvarteret Fader Bergström. Planområdet omfattar fastigheterna Fader Bergström 3,2 och 1 samt del av Hägersten 1:1.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av alla handlingar och lämna synpunkter på förslaget.

Här visas förslaget under samrådsperioden 23 april till 4 juni:

  • Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4
  • Axelsbergs servicehus, Entre: Axelsbergs torg 3
  • Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning,Telefonvägen 30

Titta på förslaget i 3D

Projektet finns som 3D-modell. I modellen kan du se de föreslagna byggnadernas antal och volymer placerade i landskapet. Genom att välja olika vyer och använda olika inställningar kan du få en bättre bild av bebyggelsens ändring av kvarteret.Klicka här för att se modellen

Affischer från samrådsmöte

Klicka på dokumenten för att titta på de affischer som visades under samrådets öppet hus.

Gestaltning 1 Gestaltning 2 Gestaltning 3  Park och gata Förskolor

Öppet hus

Samrådsmöte i form av öppet hus hölls tisdagen den 7 maj, klockan 17.00-20.00 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4 på Kungsholmen

 

Visionsbild över området. Bild: Jägnefält Milton
Visionsbild kvarter 1. Bild: White arkitekter
Vy från väst. Bild: Jägnefält Milton
Visionsbild kvarter 4. Bild: Jägnefält Milton
Fader Bergström, visionsbild parken. Illustration Rikshem.
Fader Bergström, visionsbild parken. Illustration Rikshem
Visionsbild fristående förskola. Bild: Jägnefält Milton
Situationsplan som visar bebyggelsen som föreslås. Planområdet är markerat med vit streckad linje. Illustration av Jägnefält Milton
Situationsplan som visar föreslagen bebyggelse i området, planområdet är markerat med vit streckad linje. (Illustration av Jägnefält Milton)

Projektfakta

560 lägenheter och två förskolor

Stockholms stad har tagit fram ett förslag till detaljplan för att bygga 560 lägenheter i kvarteret Fader Bergström, på båda sidor om Selmedalsvägen i Axelsberg. Förutom bostäder planeras två nya förskolor, en fristående förskola och en förskola i ett av bostadshusen. 

Förslaget innehåller grupper av punkthus som byggs nära varandra intill Selmedalsvägen. Det ger många nya lägenheter, bevarad sikt mot omgivningarna och en gata med stadskänsla då husen fått lokaler för service i bottenvåningar mot gatan.

Förslaget innebär viss påverkan på naturmark, men är anpassat så att de områden med högst naturvärden bevaras. 

Ett start-PM för Axelsberg centrum och Fader Bergström behandlades av stadsbyggnadsnämnden redan 2000. Det detaljplaneförslag som presenterades 2005 låg sedan vilande under flera år. I februari 2016 godkände stadsbyggnadsnämnden nytt start-PM för Fader Bergström.

Projektet finns som 3D-modell. I modellen kan du se de föreslagna byggnadernas antal och volymer placerade i landskapet. Genom att välja olika vyer och använda olika inställningar kan du få en bättre bild av bebyggelsens ändring av kvarteret. Klicka här för att se modellen

Äldre och tillfälliga förskolor ersätts med nya

Inom planområdet finns i dag fyra förskolor i äldre byggnader och i tillfälliga paviljonger. Förskolorna ersätts med nya de två nya förskolorna i detta projekt och av förskolan Maja Myra vid Hägerstens Allé.

Läs om projekt Maja Myra förskola

Ägare och byggaktörer

Marken ägs till största delen av Stockholms stad, en mindre del ägs av Rikshem. Planområdet är markanvisat till fyra byggaktörer:

  • Skanska, ca 230 lägenheter
  • Ikano, ca 70 lägenheter
  • Lennart Ericsson, ca 70 lägenheter och en av förskolorna
  • Turako, den fristående förskolan

Utöver detta planerar Rikshem för cirka 100 lägenheter inom egen fastighet.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Projektet Fader Bergström ingick tidigare i projektet för Axelsbergs centrum, men är sedan februari 2015 ett eget projekt.

Bygg- och plantjänsten fram till 2016
Bygg- och plantjänsten från och med 2016

Nyheter

Kontakt

Jenny Åberg

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Paulina Lindroos

Projektledare, exploateringskontoret

Anna Ingels

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad