dcsimg
Projekt Planerat

Nya hyresrätter vid Störtloppsvägen

Västertorp

Projekt som gör det möjligt att bygga ut en befintlig byggnad och skapa cirka 45 nya hyresrätter. Förslaget berör främst fastigheten Skridskon 1 i Västertorp.

Projektfakta

Lägenheter och lokal

En byggnad som idag finns på platsen kompletteras med cirka 45 nya hyresrätter. Bostäderna byggs längs med Störtloppsvägen och ut mot korsningen Störtloppsvägen och Vasaloppsvägen planeras för en lokal för verksamhet.

Levande stadsmiljö 

Att förtäta inom kvarteret Skridskon är i linje med ambitionerna i Stockholms översiktsplan. Förslaget ger en möjlighet att bygga i kollektivtrafiknära läge och kommer att stärka möjligheten till levande stadsmiljöer i stadens alla delar. 

Förslaget bidrar också till att uppfylla Stockholms bostadsmål. 

Tidplan

  • Beslut i stadsbyggnadsnämnden att gå vidare med planarbetet: 23 maj 2018
  • Samråd: tredje kvartalet 2018
  • Granskning: fjärde kvartalet 2018
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden: våren 2019

Fastighetsägare

Fastigheten Skridskon 1 ägs av HEBA Fastighets AB.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Tara Nezhadi

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad