dcsimg
Området där de nya bostäderna planeras är markerat med en rosa ring.
Området där de nya bostäderna planeras är markerat med en rosa ring.
Projekt Planerat

34 nya bostadsrätter på Skånegatan

Södermalm

I kvarteret Bondesonen, i hörnet Renstiernas gata/Skånegatan, på Södermalm planerade Stockholms stad tillsammans med HSB Bostad AB tidigare cirka 34 nya bostadsrätter. Stadsbyggnadsnämnden har nu beslutat att avsluta planarbetet.

Projektfakta

34 nya bostadsrätter på kulturhistorisk mark

Stockholms stad planerar tillsammans med HSB Bostad AB ca 34 nya bostadsrätter och en mindre lokal på Södermalm, i hörnet Renstiernas gata/Skånegatan.

Platsen där de nya bostäderna planeras är idag en park/bergsparti som delvis upplåts till en förskola. Kvarteret är kulturhistoriskt värdefullt och flera av de befintliga byggnaderna är högt klassade enligt Stadsmuseet. Det ställer stora krav på att den nya bebyggelsen förhåller sig respektfullt till den befintliga miljön i form av lågskalig träbebyggelse och omkringliggande stenstad.

Tidplan

  • 2013, maj: Markanvisning till HSB Bostad AB
  • 2016, april: Detaljplanearbetet startade
  • 2018, kvartal 4: Samråd om detaljplanen
  • 2019, kvartal 2: Stadsbyggnadsnämnden beslutar om att avsluta planarbetet. 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Christina Winberg

Projektledare, exploateringskontoret

Sophia Norrman Winter

Arkitekt, stadsbyggnadskontoret

Jacob Hellgren

Kommunikatör, exploateringskontoret

Nyheter

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad