dcsimg
Illustration av planområdet
Översiktskarta med planområdets ungefärliga läge.
Projekt Planerat

Förbättringar på Högdalens ÅVC

Högdalen

Ny sorteringsanläggning och utbyggt kraftvärmeverk i Högdalen. Planförslaget berör främst fastigheterna Tippen 1-4.

Projektfakta

Ny sorteringsanläggning och kraftvärmeverket byggs ut

Förslaget syftar till att utveckla de avfalls- och återvinningsverksamheter som finns inom planområdet. Ändringarna i detaljplanen kommer göra det möjligt att bygga en ny sorteringsanläggning för avfall samt att bygga ut kraftvärmeverket med två pannor och en ackumulatortank. 

Kraftledning grävs ner

Svenska Kraftnäts luftburna högspänningsledning som dras bevid högdalstippen och Högdalen ÅVC ska grävas ner i marken. (Detaljplan diarienummer 2018-12824).

En förutsättning för att nå klimatmålet

De nya anläggningarna kommer att öka tillgången till förnybar energi baserad på biobränslen vilket gör dem avgörande för att nå Stockholms klimatmål. Dessutom stöder de målet om att staden ska samla in och omhänderta 70 procent av matavfallet.

Tidplan

  • Samråd: 19 september till och med 31 oktober.
  • Granskning: Kvartal ett 2018.
  • Antagande: Kvartal två 2018.

Inblandade aktörer

  • Stockholm stad 
  • AB Fortum Värme
  • Stockholm Vatten och avfall AB
  • Gasnätet Stockholm AB
  • Suez Recycling AB
  • Ellevio

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.
Bygg- och plantjänsten utveckling av Högdalens ÅVC

Detalplanen för kraftledning som ska grävas ner ligger i en egen detaljplan
Bygg- och plantjänsten kraftledning grävs ner i mark

Kontakt

Maria Borup

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad