dcsimg
Gångstråk Hornstull-Telefonplan
foto Lennart Johansson, Gångstråk Hornstull-Telefonplan
Projekt Pågående

Hornstull - Telefonplan gångstråk

Hornstull - Telefonplan är en viktig koppling utpekad i gångplan som bland annat förbinder målpunkter som Liljeholmen med Södermalm. Det är cirka 4 kilometer långt, och det tar cirka 45 minuter att gå hela sträckan från Hornstull i norr till Telefonplan i söder. Nu planeras flera åtgärder för att göra det lättare att gå.

Projektfakta

Stockholms stad förbättrar gångvänligheten mellan Hornstull-Telefonplan

Stockholms stad arbetar med att förbättra gångvänligheten för samtliga invånare och besökare i Stockholm. Sträckan är cirka 4 km lång, och det tar cirka 45 minuter att gå från Hornstull i norr till Telefonplan i söder. Nu planeras flera åtgärder för att göra det lättare att gå.

Åtgärderna pågår under flera år

Mindre åtgärder som röjning av vegetation, komplettering av möblering, i första hand sittplatser, förbättrad gångvägvisning och belysning genomfördes under hösten 2017.

Flera gångtunnlar har målats om och försetts med bättre belysning under våren 2018.

Under hösten kommer arbeten att utföras som förbättrar gångvänligheten i Midsommarkransen. Vid Svandammsvägens korsningar med Övre Bergsvägen, Valsbergs Gränd och Tegelbruksvägen byggs upphöjda gångbanor. Vid korsningen med Nioörtsvägen kommer en ombyggnad möjliggöra bättre plats för gående. 

Utvärdering av test för gångvägvisning

Längs med sträckan Hornstull - Telefonplan har det under månaderna maj till och med september varit skyltat med tre olika skyltar anpassade efter gående. Under hösten 2018 kommer utvärdering att ske. Resultatet kommer att sammanställas i ett PM som kommer att ligga till grund för Stockholms stads riktlinjer för gångvägvisning.

 

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad