dcsimg
Visionsbild av de södra husen, sett från sydväst. Bild Nyréns.
Projekt Planerat

Hyresrätter vid Puckgränd

Västertorp

Söder om Västertorpsvägen, vid kvarteret Pucken, planeras ca 160 hyresrätter. Sammanlagt planeras elva nya lamellhus i fyra till fem och våningar. Två hus placeras längs med Västertorpsvägen och nio hus placeras i två längor intill Södertäljevägen. En ny gata anläggs från Västertorpsvägen till det nya kvarteret.

Inbjudan till samråd

Titta på förslaget

Planförslaget visas under tiden den 8 maj - 30 maj 2018 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten på Fleminggatan 4. Planförslaget visas även på Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning, Telefonvägen 30, Hägersten.

Välkommen på samrådsmöte

Ett samrådsmöte kommer att hållas den 15 maj, kl. 17.00 - 19.00 i Västertorpsskolan, Störtloppsvägen 2, Hägersten, lokal A313.

Lämna synpunkter

Eventuella synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen och ska senast den 30 maj 2018 ha inkommit till:
Stockholms stadsbyggnadskontor, Registraturen, Box 8314, 104 20 Stockholm.
Alternativt via e-post: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se.
Ange ärendets diarienummer: 2016-15944.

Projektfakta

160 bostäder söder om Västertorpsvägen

Detaljplanen föreslår ca 160 nya bostäder i flerbostadshus enligt Stockholmshusprojektet. Sammanlagt planeras elva nya bostadshus i tre längor. Husen planeras bli fyra och fem våningar höga. Två längor med fyra respektive fem sammanbyggda lamellhus uppförs i planområdets södra del. Byggnaderna är fyra och fem våningar höga mot den nya gatan i söder och en våning högre mot den lägre belägna gården. I planområdets norra del uppförs två sammanbyggda lamellhus om fyra våningar intill Västertorpsvägen.

En ny gata anläggs från Västertorpsvägen till det nya kvarteret. Gatan mynnar i en vändplan och en nerfart till ett gemensamt garage. Den nya vägen kopplas även samman med en redan befintlig gångbro över till Fruängen. Som en konsekvens av de nya husen närmast Södertäljevägen måste cykelvägen som går där idag dras om och placeras närmare Södertäljevägen E4/E20. Ett skogsområde med påtagligt naturvärde sparas i öster och kan fortsätta vara ett viktigt närströvområde.

Västertorp byggdes som en grannskapsenhet under slutet av 1940-talet. De nya husens utseende, höjd och placering har anpassats till den omgivande kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen genom färg, form och kvartersstruktur.

Stockholmshusen

Lägenheterna byggs i så kallade Stockholmshus, stadens satsning för att bygga bostäder snabbare och till lägre kostnader.
Läs mer om Stockholmshusen. 

Tidplan

  • Detaljplanen ska på samråd 8 maj - 30 maj, 2018. Samrådsmöte hålls den 15 maj, kl. 17.00 - 19.00 i Västertorpsskolan, Hägersten.
  • Granskning planeras i oktober, 2018
  • Antagande planeras i december, 2018

Byggaktör

Familjebostäder.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Bildgalleri

Visionsbild, fasader mot Västertorpsvägen. Bild Nyréns.
Visionsbild av de södra husen, sett från sydväst. Bild Nyréns.
Illustrationsplan, ny bebyggelse markerat i rosa.

Kontakt

Linnea Elfving

Kommunikatör, exploateringskontoret

Annika Lindgren

Planhandläggare, stadsbyggnadskontoret

Nyheter

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad