dcsimg
Visionsbild Kolkajen. Illustration: Adept & Mandaworks
Projekt Pågående

Kolkajen

Hjorthagen

Inom Kolkajen planeras 1500 nya bostäder varav 40 är flytande studentlägenheter, 2 förskolor och cirka 11000 kvm kommersiella ytor, samt parker, torg, kajer och en vattenarena.

Samråd vattenverksamhet

Kompletterande samråd inför ansökan om tillstånd för vattenverksamhet i Kolkajen-Ropsten

Inom detaljplanen Kolkajen planeras för cirka 1 500 bostäder varav 40 är flytande studentlägenheter, 2 förskolor och cirka 11 000 kvm kommersiella ytor, samt parker, torg, kajer och en vattenarena. Som en del i utbyggnaden av Norra Djurgårdsstaden planeras området Kolkajen- Ropsten byggas ut på påldäck i Lilla Värtan.

För att området ska kunna utvecklas krävs omfattande saneringsarbeten både på land och i det nära vattenområdet, då sedimenten inom utbyggnadsområdet är kraftigt förorenade. Saneringsåtgärderna i vattenområde omfattar både muddring och övertäckning.

Stockholms stad arbetar för närvarande med att utreda fyra möjliga lösningar för hanteringen av de muddermassor som kommer uppstå i projektet i samband med saneringen. Staden genomför därför ett kompletterande samråd i Kolkajen kring hanteringen av dessa muddermassor. Staden samråder samtidigt kring anläggande av ett tillkommande påldäck sydost om lilla Lidingöbron, samt grundvattenbortledning på land inom detaljplanen Kolkajen.

Samråd kring vattenverksamheten hölls september 2016-mars 2017 och ett kompletterande samråd med länsstyrelsen 26 mars 2019.

Samråd

Samrådsunderlaget finns på Stadsbyggnadsexpeditionen i Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm samt i Lidingö Stadshus reception, Lejonvägen 15.

Synpunkter

Har ni frågor eller synpunkter gällande planerade åtgärder vänligen kontakta Elin Nannstedt, telefon 073-057 42 06 eller e-post till: elin.nannstedt@sweco.se

Skriftliga synpunkter skickas till:
Att: Elin Nannstedt, Sweco Environment AB, Box 340 44, 100 26 Stockholm

Era synpunkter är välkomna fram till den 28 april 2019.

Samrådsunderlag

Kompletterande samråd Kolkajen-Ropsten 190408

Projektfakta

Vad?

Etappen ligger utmed Husarviken och Värtan och gränsar till Gasverket som blir ett nav för kultur och upplevelser men också stadsdelsservice. På andra sidan Husarviken ligger nationalstadsparken med sina stora grönområden.

Inom Kolkajen planeras för cirka 1500 nya bostäder varav 40 är flytande studentlägenheter, 2 förskolor och cirka 11000 kvm kommersiella ytor, samt parker, torg, kajer och en vattenarena. Här möter Gasverket vattnet. De gamla byggnaderna och den gamla kollossningskajen bevaras. En ny ö möjliggör attraktiva södervända kajer med möjlighet till bad och fler lägenheter i vattennära läge. Planens många offentliga miljöer med olika karaktär blir goda mötesplatser, som kan locka en bred grupp boende och besökare närmast Värtans vatten.

I området planeras för utomhusbad, båthamnar, parkområden, restauranger och caféer. Det kommer göra området till en spännande och vacker plats för alla stockholmare att umgås och vistas på. Utbyggnaden i vattnet skapar också kanaler och en inre vattenbassäng som lämpar sig för olika aktiviteter. 

När?

Planerad byggstart för etappen är cirka 2020 och inflyttning sker mellan 2023-2028.

Vem?

Exploateringsnämnden beslutade den 7 december 2017 att markanvisa Abacus Bostad för byggande av 75 bostadsrättslägenheter/ägarlägenheter.

Exploateringsnämnden beslutade den 14 februari att markanvisa AquaVilla och ByggVesta för byggande av cirka 40 flytande studentbostäder, Stockholmshem 150 hyreslägenheter, Åke Sundvall 120 hyreslägenheter samt en förskola med fyra avdelningar och Wåhlin Fastigheter 60 hyreslägenheter.

 

Byggherrar i etappen

Nyheter

Bildgalleri

Vattenarena. Illustration: Adept & Mandaworks
Tjärkajsparken. Illustration: Adept & Mandaworks
Kanalen. Illustration: Adept & Mandaworks
Bobergsgatan. Illustration: Adept & Mandaworks

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Vi svarar på frågor vardagar

Johanna Andersson

Projektledare, exploateringskontoret

Områden

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad