dcsimg
Projekt Pågående

80 lägenheter vid Björksundsslingan

Bandhagen

Staden planerar tre flerbostadshus med ca 80 smålägenheter vid Björksundsslingan nära Bandhagens och Högdalens centrum och tunnelbana.

Projektfakta

Tre bostadshus i södra Bandhagen

Maxera AB planerar att bygga tre flerbostadshus i fyra till sex våningar vid Björkssundsslingans södra del i Bandhagen. Husen kommer tillsammans att kunna rymma ca 80 lägenheter i form av ettor och mindre tvåor. För att skapa en känsla av öppenhet och tillgänglighet kommer entréer och vissa gemensamma utrymmen, så som tvättstuga och cykelförråd, att vända sig mot Björksundsslingan.

I planförslaget föreslås det att bilparkeringsplatser för lägenheterna ordnas i garage under mark och kombineras med platser för bilpoolsbilar. I förslaget finns det också cykelgarage med plats för minst två cyklar per lägenhet.

Bidrar till stadens bostadsmål

För att möta dagens och framtidens behov av bostäder har Stockholms stad som mål att bygga 140 000 bostäder fram till år 2030. Staden strävar dessutom efter att förtäta stadsdelarna och bygga bostäder i anslutning till existerande service och kollektivtrafik.

Den här detaljplanen utgör ett viktigt bidrag för att nå stadens bostadsmål och för att möta behovet av små lägenheter. Dessutom får de närliggande centrumen, Bandhagen och Högdalen, ökat underlag för utveckling.

Tidplan

  • Detaljplanen antogs av stadsbyggnadsnämnden 22 september, 2016.
  • Detaljplanen vann laga kraft 22 juni, 2017.
  • Byggstart planeras under våren 2019. 
  • Planerad inflytt under 2021.

Byggaktör

Maxera AB.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. 
Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Johan Skutin

Projektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad