dcsimg
Planområdet är markerat med cerise.
Planområdet är markerat med cerise.
Projekt Planerat

Nya lägenheter vid Grönlandsgatan

Kista

Möjligheten att bygga 80 bostadsrätter utreds inom fastigheten Hornafjord 3, som ligger vid Grönlandsgatan i Kista. I dag är ytan obebyggd och används som parkering.

Projektfakta

Cirka 80 nya lägenheter vid Grönlandsgatan

Förslaget gör det möjligt att bygga cirka 80 nya bostadsrätter vid Grönlandsgatan i Kista. Planområdet ligger cirka 500 meter från Kista tunnelbanestation.

En mer levande och attraktiv stadsmiljö

Bostäder är ett av flera verktyg för att skapa en mer levande och attraktiv stadsmiljö med aktivitet under flera av dygnets timmar. Förutom att öka tryggheten avser projektet också stärka Grönlandsgatan som ett centralt parkstråk genom stadsdelen.

I anslutning till planområdet ligger parkstråket Grönlandsgatan som planeras rustas upp. Detta gäller även Brandesgången mellan Isafjordsgatan och Grönlandsgatans parkstråk. Upprustningen planeras ske tidigast 2023.

Tidplan

  • Beslut i stadsbyggnadsnämnden om att gå vidare med planarbetet: april 2018
  • Samråd: andra kvartalet 2019
  • Granskning: årsskiftet 2019/2020
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden: andra kvartalet 2020

Fastighetsägare och byggaktör

Fastighetsägare är Stockholms stad och fastigheten Hornafjord 3 upplåts med tomträtt till Memory Hotel AB, som även är byggaktör.

 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Madeleine Persson

Projektledare, Exploateringskontoret

Namo Marouf

Stadsplanerare, Stadsbyggnadskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad