dcsimg
Perspektivbild på centrala delarna av torget. Sweco.
Perspektivbild på centrala delarna av torget. Sweco.
Projekt Pågående

Utveckling av Hässelby strand centrum

Hässelby Strand

I Hässelby strand centrum pågår byggnation nytt centrum med nytt torg, ny rondell och plats för återvinning samtidigt som fler lägenheter och lokaler byggs.

Projektfakta

200 nya bostäder och lokaler

Centralt i Hässelby strand har cirka 200 bostäder byggts. De sista lägenheterna håller nu på att färdigställas i kvarteret Myntkabinettet. Arbetena beräknas vara avslutade under våren 2019. Byggaktör för bostäderna är ALM Equity.

Stockholms stad bygger torg, rondell och plats för återvinning

Exploateringskontoret håller på att anlägga ett nytt torg, Maltesholmstorget, som ligger söder om Fyrspannsgatan och norr om Hässelby strands kyrka. Öster om kyrkan, längs med Maltesholmsvägen kommer staden att bygga plats för återvinningsstation. Stockholm stad bygger också en rondell med stenbeläggning vid korsningen Maltesholmsvägen och Aprikosgatan. 

Stadens arbeten med Maltesholmstorget, återvinningsstationen och rondellen beräknas avslutas under sommaren 2019.

Påverkan i närområdet

Arbetena kommer att pågå vardagar klockan 7-18. Delar av området kommer vara avstängt. Det kommer att finnas möjlighet för gående att passera från tunnelbanan, genom passagen vid matvarubutiken, Hässelby strands kyrka och parken under hela perioden.

En viss ökning av trafik, damm och buller, bland annat från transportfordon, kan märkas i närområdet under byggtiden. Kvällsarbeten kan komma att utföras under vissa perioder.

 

Bildgalleri

Illustrationsplan. Sweco.
Illustrationsplan. Sweco.
Perspektivbild på centrala delarna av torget. Sweco.
Perspektivbild på centrala delarna av torget. Sweco.

Vill du veta mer?

Detaljplanen för projektet är antagen och har vunnit laga kraft. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Lilly Lwam Abraham

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Anders Severin

Byggledare, Ramböll AB

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Margaretha Larsson Almqvist

Projektledare, Exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad