Skeppet af Chapman i vattnet utanför Skeppsholmen.
Foto: Jany Pelvnik
Projekt Pågående

Renovering av fullriggaren HMS af Chapman

Skeppsholmen

Stockholms stad renoverar fullriggaren HMS af Chapman för att möjliggöra att ett av världens mest kända vandrarhem kan fortsätta hålla öppet för besökare. Genom arbetena vill staden bevara HMS af Chapman som en omtyckt siluett i stadsbilden. Renoveringen sker i tre steg och först renoveras riggen, med start i oktober 2021.

Bildgalleri

Skeppet af Chapman med bogseringsbåt intill.
Redo för bogsering. Foto: Sören Andersson
Skeppet af Chapman med bogseringsbåt intill.
Bogseringen skedde den 7 oktober 2021. Foto: Söder Andersson
Af Chapman på vattnet mellan Skeppsholmen och Skeppsbron.
Sist af Chapman bogserades var 2006. Foto: Sören Andersson.
Bild över Beckholmen när skeppet bogseras in i dockan.
Af Chapman anländer till varvet på Beckholmen, 7 oktober 2021. Foto: Mattias Ek
Af Chapman förankrad i dockan på Beckholmen.
Af Chapman vid varvet på Beckholmen. Foto: Caroline Berg

Projektfakta

HMS af Chapman är en tremastad fullriggare och byggdes år 1888 i England. Hon har seglat i bland annat Australien, Syd- och Nordamerika och Indien. År 1938 fick hon sin plats vid Skeppsholmen och drivs sedan 1949 som ett vandrarhem. Idag är af Chapman en betydelsefull del av stadens vackra siluett och ett populärt besöksmål.

Af Chapman är blåklassad enligt Stadsmuseums klassificering, vilket är den högsta kulturhistoriska klassningen. Skeppets utsida visar ett tidstypiskt lastfartyg från industrialismens början. Renoveringen genomförs varsamt och med stor hänsyn till skeppets höga kulturhistoriska och arkitektoniska värden.

Renovering i tre steg

Af Chapman genomgick en omfattande renovering 2006-2008, men på grund av hårt slitage av vädret och efter många år i vatten är skeppet återigen i behov av renovering. Renoveringen är viktig för att kunna upprätthålla säkerheten, vilket möjliggör för vandrarhemmet att fortsätta bedriva sin verksamhet.

Renoveringen genomförs i tre steg och omfattar riggen, däcket och på sikt skrovet. I oktober 2021 startade renoveringen av riggen som omfattar utrustningen ovan däck, såsom master, bommar, vajrar och rep.

De arbeten vi utför på riggen är:

  • De nedersta delarna av masterna restaureras och de två översta, som idag är i trä, byts mot nya i stål för att minska underhåll och öka livslängden.
  • De bommar som är i stål restaureras och bommarna i trä byts mot stål.
  • Resterade delar av riggen som exempelvis vajrar, beslag i trä och rep renoveras alternativt förnyas beroende på skick.

För att genomföra renoveringen av de nästan 42 meter höga masterna på ett säkert sätt har af Chapman bogserats till ett varv på Beckholmen. Under renoveringstiden kommer vandrarhemmet på skeppet att vara stängd. I deras lokaler på Skeppsholmen är verksamheten öppet som vanligt.

Svenska Turistföreningens webbplats.

Parallellt med att vi renoverar riggen, pågår utredningar av de kommande renoveringarna av däcket och skrovet.

Tidplan

Renoveringen av riggen startade i oktober 2021 och beräknas vara klar våren 2022. Kommande arbeten med däcket beräknas ske under 2022-2023 och fartygets skrov behöver renoveras inom en 5-8-årsperiod.

Ansvarig för projektet är Stockholms stad

Ansvarig för projektet är Stockholms stad, genom fastighetskontoret.

Se af Chapman vid Beckholmen

Under renoveringen av riggen befinner sig af Chapman hos Stockholms reparationsvarv på Beckholmen. Från en utsiktsplats på Beckholmen finns möjlighet att få en glimt av skeppet.

När riggen renoveras kommer de översta delarna av de 42 meter höga masterna att plockas ner inne vid varvets docka. I väntan på att de nya masterna ska monteras kommer af Chapman ligga förtöjd vid Beckholmens kaj. Hon kommer sedan tas tillbaka till dockan när masterna ska monteras. Våren 2022 bogseras hon tillbaka till Skeppsholmen.

Från Beckholmens utkiksplats finns möjlighet att få en glimt av skeppet när hon renoveras. Ibland kommer hon synas bättre och ibland sämre. Under en tid kommer delar av masterna att vara nedmonterade.

Karta till Beckholmens utkiksplats


Klicka på bilden för att se den större. För att ta sig till Beckholmen kan du promenera eller ta Djurgårdsfärjan. Det går även att gå till spårvagnen vid Nybroplan och åka till Skansen. 

Kontakt

Lars Berzins

Projektledare, fastighetskontoret

Caroline Berg

Kommunikatör, fastighetskontoret

Nyheter

Projekt på Norrmalm

Uppdaterad