dcsimg

Samråd om Karlsviks strand i Farsta

Flygvy över Karlsviks strand, sett från norr. Landskapslaget
 • Öppettid

  8 okt–26 nov

  Förslaget är utställt i Fyrkanten (Fleminggatan 4)
  och i Farsta bibliotek, Farstagången 8.

 • Plats

  Mårbackagatan 11 i Farsta

  Samrådsmöten i form av öppet hus
  hålls torsdag den 7 november samt
  12 november 2019 kl. 16.00 - 20.00.

Välkommen att lämna dina synpunkter på förslaget som innebär att Karlsviks strand utvecklas med nya bostäder och utvecklade rekreationsområden.

Förslag till detaljplan

Planförslaget innebär att området utvecklas till en blandad stadsmiljö med cirka 750 bostäder, skola, förskolor, parkeringshus, handel och service, parker med mera. Detaljplanen inkluderar Hökarängens kolonistugeområde och Hökarängens gårds fastighet. Planen innefattar även nya gång- och cykelbroar över Nynäsvägen och att trafikplatsen Larsboda byggs om.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

 

Välkommen på samrådsmöte

Samrådsmöten i form av öppet hus hålls torsdag den 7 november samt 12 november 2019 klockan 16.00 - 20.00.

 • Datum: 7 november samt 12 november 2019
 • Tid: 16.00 – 20.00
 • Plats: Telestaden, Mårbackagatan 11 i Farsta 

Stadsplanerare kommer att finnas på plats för att berätta om förslaget, svara på frågor och ta emot synpunkter.

Samrådsmötet hålls gemensamt med detaljplanen för Telestaden, som är på samråd under samma period.

Läs mer om projektet