dcsimg

Samråd om radhus i Hässelby Villastad

Skiss med parhus i två våningar.
  • Öppettid

    8 okt–19 nov

Lämna dina synpunkter på förslag till detaljplan för att bygga sex rad- eller parhus vid Skogsklöverbacken. Synpunkter lämnas senast 19 november 2019.

Förslag till detaljplan

Förslaget gör det möjligt att bygga sex radhus eller parhus på fastigheten Kornfibblan 8. Idag finns en fristående villa på tomten, den kommer att rivas.

Rad/parhusen kommer att vara två våningar och byggas som bostadsrätter.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 8 oktober – 19 november 2019 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Välkommen på samrådsmöte

Samrådsmöte hålls onsdag 30 oktober 2019 klockan 17 –19 i Backluraskolans matsal på Brunklövergränd 12 i Hässelby Villastad.

Läs mer om projektet