dcsimg

Samråd om Telestaden i Farsta

Vy över hus, torg, en fontän och träd. Människor rör sig över området.
Mårbackastråket.
 • Öppettid

  8 okt–26 nov

  Förslaget visas i Tekniska Nämndhuset,
  lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

 • Plats

  Mårbackagatan 11 i Farsta

  Samrådsmöten i form av öppet hus
  hålls torsdag den 7 november samt
  12 november 2019 kl. 16.00 - 20.00.

Lämna dina synpunkter på förslag till detaljplan för den nya stadsdelen i före detta televerksområdet. Samrådsmöte hålls den 7 och 12 november. Lämna dina synpunkter senast 26 november 2019.

Förslag till detaljplan

Förslaget innebär i korthet en ny stadsdel med cirka 2000 bostäder, två skolor och fem förskolor. Merparten av befintlig bebyggelse bevaras.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 8 oktober - 26 november 2019 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Välkommen på samrådsmöte

Samrådsmöte hålls torsdag 7 november samt tisdag 12 november 2019, klockan 16:00 – 20:00 i Telestaden, Mårbackagatan 11, Farsta.

Under samrådsmöten kan du se förslaget i sin helhet samt ställa frågor till ansvarig stadsplanerare och lämna synpunkter.

Samrådsmötet hålls gemensamt med detaljplanen för Karlsviks strand, som är på samråd under samma period.

Läs mer om projektet