dcsimg

Samråd om Slakthusområdet etapp 1

Visionsbild parken Fållan med Naturparken i bakgrunden. Illustration Nyréns Arkitektkontor.
Visionsbild parken Fållan med Naturparken i bakgrunden. Illustration Nyréns Arkitektkontor.
 • Öppettid

  15 okt–30 nov

 • Plats

  Här visas förslaget upp

  • Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4
  • Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning i foajén på Slakthusplan 8A
  • Webbplatsen: stockholm.se/detaljplaner

Lämna dina synpunkter på förslaget, som omfattar nya bostäder, skola, förskolor, idrottshall, handel och kontor med mera i Slakthusområdet, fram till den 30 november 2019.

Samrådsfilm

Första etappen i Slakthusområdet

- väster om Hallvägen mot norra Lindevägen

Samrådsförslaget omfattar ungefär 900 nya bostäder, en idrottshall, en grundskola (F-9), tre förskolor, kontor, handel och service. I de befintliga byggnaderna runt den utökade parken Fållan planeras lokaler för handel och restauranger. Detaljplanen gör att vi får ett långsiktigt skydd och bevarar fyra av de befintliga byggnaderna men med ny användning, anpassad till de kulturhistoriska värden som finns.

Titta på förslaget

Förslaget är på samråd under perioden 15 oktober- 30 november, 2019.

Här visas förslaget upp:

 • Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4
 • Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning i foajén på Slakthusplan 8A
 • Webbplatsen: stockholm.se/detaljplaner

Samrådsmöte onsdag 6 november

Tid: 16.00-19.00
Plats: Palmfelt center, Palmfeltsvägen 5

Framtidspromenad (6 nov)

Samma dag som samrådsmötet, kl. 16.30-17.00, kommer en framtidspromenad hållas i området med samling vid entrén till Palmfelt center. (Begränsat antal platser.) Alla intresserade hälsas välkomna!

Synpunkter på förslaget

Under samrådstiden har remissinstanser, sakägare, allmänhet, organisationer och intressegrupper möjlighet att framföra sina synpunkter på förslaget.

Skriftliga synpunkter lämnas senast den 30 november:

E-post: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

Postadress: Stockholms Stadsbyggnadskontor, Registraturet, Box 8314, 104 20 Stockholm

Ange ärendets diarienummer: 2017-02397 och ditt namn och adress.

Bilder på förslaget

Visionsbild Slakthusgränds förlängning. Illustration Nyréns Arkitektkontor.
Visionsbild Slakthusgränds förlängning. Illustration Nyréns Arkitektkontor.
Visionsbild parken Fållan med Naturparken i bakgrunden. Illustration Nyréns Arkitektkontor.
Visionsbild parken Fållan med Naturparken i bakgrunden. Illustration Nyréns Arkitektkontor.

Läs mer om Slakthusområdet