dcsimg

Samråd om musikhus och hotell för världsartister

Sköldungagatan 6 och 4 fasader med rekonstruerade fönster och ny markgestaltning enligt planförslag.
Sköldungagatan 6 och 4 fasader med rekonstruerade fönster och ny markgestaltning enligt planförslag.
  • Öppettid

    22 okt–3 dec

  • Plats

    Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4

Lämna dina synpunkter på förslag till detaljplan om att utveckla den befintliga hotellverksamheten Ett Hem samt etablera ett musikförlag på Sköldungagatan 4 och 6. Synpunkter lämnas senast 3 december 2019.

Förslag till detaljplan

Förslag till detaljplan för att utveckla den småskaliga hotellverksamheten Ett hem och etablera ett musikförlag i fastigheten Sånglärkan 1 på Sköldungagatan 4 och 6 i Lärkstaden. Byggnadernas tillhörande gårdar får en ny grön gestaltning och ett växthus.

Planen säkerställer ett långsiktigt bevarande av den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 22 oktober–3 december 2019 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Välkommen på samrådsmöte

Samrådsmöte hålls onsdag 20 november 2019 klockan 18.00–19.00 i Gamla Biblioteket, Tekniska nämndhuset på Fleminggatan 4.

Läs mer om projektet