Samråd om utvecklingen i Norra Ulvsunda, Bromma

  • Öppettid

    29 okt–10 dec

     

  • Plats

    Ta del av materialet:

Nu kan du tycka till om Stockholms stads förslag om hur norra delen av Ulvsunda industriområde kan utvecklas.

Norra delarna av Ulvsunda industriområde i västra Stockholm har stora möjligheter att utvecklas till en ny stadsdel med en blandning av kultur, idrott, arbetsplatser, bostäder, service och utbildningsplatser. En blandning av bostäder, verksamheter och mötesplatser bidrar till en trygg och levande stad.

Stockholms stad har tagit fram ett förslag till hur fastigheterna Gjutmästaren 6 och 9 i norra delen av Ulvsunda kan utvecklas. Planförslaget är på samråd 29 oktober till 10 december och under den tid samråd pågår kan du lämna synpunkter på planförslaget. 

Välkommen på Öppet hus

Samrådsmötet hålls i form av öppet hus den 12 november i Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4 kl. 17.00-19.00.

Ta del av förslaget

Under samrådsperioden 29 oktober till 10 december 2019 kan du ta del av förslaget på följande platser under respektive kontors öppettider:

Lämna synpunkter

Under samrådsperioden 29 oktober till 10 december 2019 kan du lämna dina synpunkter på förslaget direkt i stadsbyggnadskontorets Bygg- och plantjänst, diarienummer 2018-06893

Läs mer om projektet