dcsimg

Samråd om kontor och hotell i Bromma Blocks

  • Öppettid

    5 nov–17 dec

     

Lämna dina synpunkter på förslag till detaljplan för fastigheten Trafikflyget 8 vid Bromma Blocks som planeras att bli kontor och hotell. Synpunkter lämnas senast 17 december 2019.

Förslag till detaljplan

I Bromma Blocks finns ett ökat behov av kontor och hotell och ett minskat behov av lokaler för handel. Därför föreslås den här planen ändras från handel så att den blir mer anpassad till kontor och hotell.

Förslaget innebär en byggnad på sex till åtta våningar med livsmedelsbutik i bottenvåningen och kontor och hotell ovanför. Under mark byggs ett parkeringsgarage i en våning.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 5 november–17 december 2019 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Välkommen på samrådsmöte

Samrådsmöte hålls i form av öppet hus onsdag 20 november 2019 klockan 16.00–17.00 i Fyrkanten, Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4.

Läs mer om projektet