dcsimg

Samråd om nya bostäder vid Sandhamnsgatan

Vy från Östhammarsgatan i sydost som illustrerar planförslaget med befintlig byggnad och ny byggnad i bakgrunden. Bild: Marge.
Vy från Östhammarsgatan i sydost som illustrerar planförslaget med befintlig byggnad och ny byggnad i bakgrunden. Bild: Marge.
  • Öppettid

    5 nov–17 dec

Lämna dina synpunkter på förslag till detaljplan för cirka 55 nya lägenheter vid Sandhamnsgatan 58-62 på Gärdet. I förslaget planeras en påbyggnad med två vindsvåningar på ett befintligt hus och ett nytt bostadshus på gården. Synpunkter lämnas senast 17 december 2019.

Inbjudan till samråd

Förslag till detaljplan

Syftet med detaljplanen är att pröva om ett befintligt bostads- och kontorshus inom fastigheten Genua 1 kan byggas på med två vindsvåningar med bostäder.

Ett nytt bostadshus i tre våningar samt två vindsvåningar planeras på den intilliggande gården. Planen ska dessutom öppna upp bottenvåningarna i husen för fler bostäder och publika ändamål.

Sammanlagt ger förslaget cirka 55 nya och i huvudsak små bostäder.

Detaljplanens ska även bekräfta befintlig markanvändning.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 5 november–17 december 2019 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Välkommen på samrådsmöte

Samrådsmöte hålls i form av öppet hus onsdag 13 november 2019 klockan 17.00–19.00 i Gamla biblioteket, Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4.

Läs mer om projektet