Samråd om nya verksamheter i Telefonfabriken

  • Öppettid

    5 nov–17 dec

Lämna dina synpunkter på förslag till detaljplan om nya verksamheter med bland annat teater, motionsanläggning och lager i Telefonfabriken 1 vid Telefonplan. Vittra skola blir kvar med verksamhet för årskurs 7-9 och förbättrad skolgård. Synpunkter lämnas senast 17 december 2019.

Förslag till detaljplan

Delar av Telefonfabriken vid Telefonplan ska få utökad användning. Förslaget är att Vittra skola som idag finns i lokalerna blir kvar med åk 7-9. Då skolan ska vara kvar ser man över hur skolgården och barnens utemiljö kan förbättras i planen.

Byggnaden ska också i framtiden kunna användas till teater, motionsanläggning och lager.

Idag används byggnaden endast till utställningar och evenemang och befintlig skolverksamhet. 

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 5 november–17 december 2019 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Förslaget visas också i Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning, Telefonplan 30, de tider då lokalen har öppet.

Välkommen på samrådsmöte

Samrådsmöte hålls i form av öppet hus måndag 11 november 2019 klockan 16.30–17.30 i Fyrkanten, Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4.