dcsimg

Samråd om nytt gårdshus i kvarteret Smeden

Befintlig gårdsbebyggelse
Befintlig gårdsbebyggelse
  • Öppettid

    5 nov–17 dec

Lämna dina synpunkter på förslag till detaljplan för ett nytt gårdshus med 5 lägenheter inom kvarteret Smeden vid Birger Jarlsgatan och Tulegatan. Synpunkter lämnas senast 17 december 2019.

Förslag till detaljplan

Planförslaget innebär att ett nytt gårdshus med fem hyresrätter byggs vid två brandväggar inom kvarteret smeden.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 5 november–17 december 2019 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Välkommen på samrådsmöte

Samrådsmöte hålls tisdag 19 november klockan 16.30–18.00 i lokal Fyrkanten, Tekniska nämndhuset, Flemminggatan 4.

Läs mer om projektet