Samråd om gårdshus på Östermalm

  • Öppettid

    12 nov–17 dec

Lämna dina synpunkter på förslag till detaljplan för fastigheten Forellen 1 vid Sibyllegatan där ett gårdshus görs om till lägenheter. Synpunkter lämnas senast 17 december 2019.

Förslag till detaljplan

Planförslag om att en befintlig gårdsbyggnad på en innergård vid Sibyllegatan byggs om från läkarmottagning till lägenhet.

Planförslaget ger byggrätt som motsvarar nuvarande byggnad, så att den blir planenlig.

Förslaget innebär ingen yttre förändring av byggnaden mot gatan.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 12 november–17 december 2019 i Tekniska nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.