Samråd om bostäder utmed Gamla Tyresövägen

Visionsbild av kvarter D mot ny cirkulationsplats. Illustration: Jägnefält Milton.
 • Öppettid

  26 nov–14 jan

  Förslaget är utställt i Fyrkanten (Fleminggatan 4)
  och i Skarpnäcks kulturhus, Skarpnäcks allé 25.

 • Plats

  Skarpnäcks kulturhus, Skarpnäcks Allé 25

  Samrådsmöte i form av öppet hus hålls
  onsdag den 4 december 2019
  kl. 16.00–19.00

Välkommen att lämna dina synpunkter på förslaget, som innehåller bostäder, förskola och park, fram till och med den 14 januari 2020.

Förslag till detaljplan

Planförslaget innebär cirka 480 nya bostäder i fyra kvarter längs Gamla Tyresövägen och en ny förskola. Dessutom ingår att förbättra gång- och cykelvägar samt att utveckla Skevrodrets skog till allmän park. Förslaget ger även en skolgårdsyta till en befintlig skola i området.

Titta på förslaget

Förslaget är på samråd under perioden 26 november 2019–14 januari 2020.

Här visas förslaget upp:

 • Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4
 • Skarpnäcks kulturhus, Skarpnäcks Allé 25

Välkommen på samrådsmöte

Samrådsmöten i form av öppet hus hålls onsdag den 4 december 2019 klockan 16.00–19.00.
Plats: Skarpnäcks kulturhus, Skarpnäcks Allé 25.

Stadsplanerare kommer att finnas på plats för att berätta om förslaget, svara på frågor och ta emot synpunkter. 

En kort guidning i modellen sker kl 17.00 och kl 18.00.

Vill du lämna synpunkter?

Under samrådstiden har remissinstanser, sakägare, allmänhet, organisationer och intressegrupper möjlighet att framföra sina synpunkter på förslaget. Synpunkter lämnas skriftligen och senast den 14 januari 2020 via:

e-post: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

postadress: Stockholms stadsbyggnadskontor,Registraturen, Box 8314, 104 20 Stockholm

Ange diarienummer 2017-01740 samt namn och adress när du lämnar dina synpunkter.

Läs mer om projektet