dcsimg

Samråd om nya bostäder längs Spångavägen vid Sedumbacken

  • Öppettid

    3 dec–24 jan

Längs Spångavägen vid Sedumbacken (del av Ulvsunda 1:1) i Bromma föreslås ungefär 75 hyresbostäder i flerbostadshus.

Byggnaderna, som är mellan fyra till fem våningar höga, byggs i suterräng för att följa terrängen och föreslås få träfasad.Området ligger nära rekreationsområden och kollektivtrafik och bidrar till stadens bostadsmål samt är en del av programmet för centrala Bromma.

Ta del av förslaget

Under samrådsperioden 3 december till 24 januari 2020 kan du ta del av förslaget på följande platser under respektive kontors öppettider:

  • Brommaplans Bibliotek, Klädesvägen 12
  • Fyrkanten, Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4
  • Bygg- och plantjänsten

Välkommen på samrådsmöte

Planförslaget är på samråd 3 december 2019 till 24 januari 2020. Under den tid samrådet pågår kan du lämna synpunkter på planförslaget.

Samrådsmöte hålls den 10 december i Nya Elementars skola (lokal. Aulan), klockan 17.00-19.00 med en presentation av förslaget 17.15 följt av frågestund och mingel.

Lämna synpunkter

Under samrådsperioden 3 december till 24 januari 2020 kan du lämna dina synpunkter på förslaget direkt i stadsbyggnadskontorets Bygg- och plantjänst

Läs mer om projektet