dcsimg

Samråd om bostäder vid Toffelbacken i Solberga

Illustrationsbild med det sydöstra huset i fokus samt den nya gatan och gång- och cykelstråket sett från sydöst. Bild ÅWL arkitekter
 • Öppettid

  10 dec–28 jan

  Förslaget ställs ut i Fyrkanten (Fleminggatan 4) och i Medborgarkontoret, Älvsjö, Stationsgata 21.

 • Plats

  Medborgarkontoret, Älvsjö, Stationsgata 21

  Samrådsmöte i form av öppet hus hålls tisdag den 14 januari, 2020 kl. 17.00 - 18.30

Nu kan du lämna dina synpunkter på förslag till detaljplan för cirka 110 bostäder vid Toffelbacken i Solberga. Synpunkter lämnas senast 28 januari 2020.

Planförslaget omfattar fyra punkthus i sex till åtta våningar, med sammanlagt cirka 110 bostäder. Husen uppförs enligt Stockholmshusmodellen och samtliga lägenheter planeras bli hyresrätter. Mellan bebyggelsen skapas en bostadsgård med gemensamma uteplatser och en lekyta. Förslaget innefattar också en ny gata med vändplan samt en flytt av den befintliga gång- och cykelvägen genom parken. Runt de nya byggnaderna och gatan sparas naturmark.

Ta del av förslaget

Förslaget är på samråd under perioden 10 december 2019 – 28 januari 2020. Här visas förslaget upp: 

 • Medborgarkontoret, Älvsjö, Stationsgata 21
 • Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.
 • Bygg- och plantjänsten

Välkommen på samrådsmöte

Samrådsmöte i form av öppet hus hålls tisdag den 14 januari 2020, klockan 17.00 – 18.30 på Medborgarkontoret, Älvsjö, Stationsgata 21. Stadsplanerare kommer att finnas på plats för att berätta om förslaget, svara på frågor och ta emot synpunkter.

Lämna synpunkter

Under samrådsperioden 10 december till 28 januari 2020 kan du lämna dina synpunkter på förslaget direkt i stadsbyggnadskontorets Bygg- och plantjänst

Läs mer om projektet