dcsimg

Samråd om Margretelunds gård och båtvarv i Ulvsunda

Karta över Bromma med planområdet inringat vid Ulvsundasjön.
  • Öppettid

    14 jan–25 feb

Lämna dina synpunkter på förslag till detaljplan för Stora Båtvarvsgränd, del av Ulvsunda 1:4 mm i stadsdelen Ulvsunda. Planen bekräftar befintlig båtuppläggningsplats och ger Margretelunds Gård planstöd och skyddsbestämmelser. Synpunkter lämnas senast 25 februari 2020.

Förslag till detaljplan

Detaljplanen justerar markanvändning och planlägger marken kring båtuppläggningsplatsen i Ulvsunda så att den inte är planstridig. Detaljplanen ger även byggnaden Margretelunds Gård rätt planstöd och skyddsbestämmelser.

Titta på förslaget

I bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 14 januari–25 februari 2020 i Tekniska nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.