Tyck till om äldrebostäder vid Årstavägen

Möjlig utformning av de nya byggnaderna. Illustration: MAF arkitekter
Möjlig utformning av de nya byggnaderna. Illustration: MAF arkitekter
  • Öppettid

    Samråd 19 jan-1 mar

Nu kan du lämna dina synpunkter kring planerna på ett nytt vård-och omsorgsboende, seniorbostäder, och aktivitetscenter för äldre vid Årstavägen. Samråd pågår från den 19 januari till den 1 mars.

Inbjudan till samråd

Förslag till detaljplan

Planförslaget innebär att nuvarande vård- och omsorgsboende vid Årstavägen rivs för att ersättas med ett nytt, bättre anpassat efter verksamhetens behov. Det nya vård- och omsorgsboendet har cirka 70 platser. Förslaget innehåller även cirka 80 nya seniorbostäder och ett aktivitetscenter för äldre.

Titta på förslaget

Planförslaget visas under samrådstiden 19 januari – 1 mars 2021 på:
Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.
Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning, Slakthusplan 8a.

Alla handlingar i ärendet finns även hos bygg- och plantjänsten.

Lämna synpunkter

I Bygg- och plantjänsten kan du även lämna synpunkter på förslaget. Sista dag att lämna synpunkter är den 1 mars 2021.

Samrådsmöte hålls inte just nu

Stadsbyggnadskontoret har beslutat att tillsvidare inte hålla publika samrådsmöten under samrådstiden. Du kan däremot alltid kontakta ansvarig stadsplanerare för att ställa frågor:
Helena Ekholm, arkitekt på stadsbyggnadskontoret: 08-508 27 514

Ungefärligt planområdet markerat i grönt.
Ungefärligt planområdet markerat i grönt.

Läs mer om planerna