dcsimg

Samråd om förskola i Enskede

  • Öppettid

    Samrådsperiod 4 feb-16 mars 2020

    Samrådsmöte 5 mars 2020

Lämna dina synpunkter på förslaget till ny förskola på Enskedefältet. Förslaget innehåller en förskola med sex avdelningar. Du kan lämna synpunkter till och med den 16 mars 2020. Samrådsmöte hålls den 5 mars i Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4.

Inbjudan samråd

Förslag till detaljplan

Planförslaget möjliggör en ny förskolebyggnad med sex avdelningar samt utökar tomträtten för att skapa en större förskolegård. Förslaget innebär att den befintliga förskolebyggnaden rivs.

Titta på förslaget

Förslaget visas under samrådstiden 4 februari–16 mars 2020.

Här visas förslaget:

Synpunkter på förslaget

Du kan lämna dina synpunkter under samrådsmötet,via e-post eller brev. För att de ska diarieföras och ingå i samrådshandlingarna ska de lämnas skriftligt.

Ange förslagets diarienummer 2018-14331 samt namn och adress när du lämnar dina synpunkter. Dina synpunkter ska lämnas senast 16 mars 2020, mer information finns i Bygg- och plantjänsten

Samrådsmöte

Öppet hus med möjlighet att ställa frågor och diskutera planen kommer att hållas i Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4.

Tid: torsdag den 5 mars, klockan 17.00–19.00

Läs mer om projektet