dcsimg

Samråd om bostäder vid platsen för Hässelbyverket

Översiktsbild Vassen 3 m fl Hässelbyverket
Översiktsbild av förslaget.
  • Öppettid

    Samrådsperiod 4 februari–17 mars

    Öppet hus 4 mars

Lämna dina synpunkter på förslaget om nya bostäder vid platsen för Hässelbyverket. Totalt förväntas området ge plats för cirka 1500 bostäder. Du kan lämna dina synpunkter fram till 17 mars 2020. Öppet hus hålls 4 mars 2020 klockan 16–20 i Maltesholmsskolans matsal.

Inbjudan till samråd

Förslag till detaljplan

Stadsbyggnadskontoret har arbetat fram ett detaljplaneförslag med syftet att pröva en omvandling av området för Hässelby kraftvärmeverk till ett nytt bostadsområde.

Titta på förslaget

Förslaget visas under samrådstiden 4 februari–17 mars 2020 

Här visas förslaget:
• Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4
• Medborgarkontoret på Bibblerian i Hässelby gård,Hässelby torg 10
• Webbplatsen stockholm.se/detaljplaner och vaxer.stockholm/hässelbyverket

Synpunkter på förslaget
Du kan lämna dina synpunkter under samrådsmötet,via e-post eller brev. För att de ska diarieföras och ingå i samrådshandlingarna ska de lämnas skriftligt.

Ange förslagets diarienummer 2017-09452 samt namn och adress när du lämnar dina synpunkter. Dina synpunkter ska lämnas senast 17 mars 2020, mer information finns i Bygg- och plantjänsten

Samrådsmöte 
Öppet hus med möjlighet att ställa frågor och diskutera planen kommer att hållas i Maltesholmsskolans matsal, Persikogatan 44–46 i Hässelby, maltesholmsskolan.stockholm.se

Tid: onsdag den 4 mars, klockan 16.00–20.00

Läs mer om projektet