dcsimg

Samråd om bostäder vid Bandhagens centrum

  • Öppettid

    Samrådsperiod: 11 feb-9 mars 2020

Lämna dina synpunkter på förslaget till bostäder i Bandhagens centrum. Förslaget innebär tillbyggnation av den befintliga fastigheten Ramsökaren 2. Du kan lämna synpunkter till och med den 9 mars 2020. Samrådsmöte hålls den 3 mars på Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Slakthusplan 8a.

Inbjudan samråd

Förslag till detaljplan

Planförslaget möjliggör tillbyggnad av flerbostadshus på den befintliga fastigheten, ramsökaren 2. 

Titta på förslaget

Förslaget visas under samrådstiden 11 februari–9 mars 2020.

Här visas förslaget:

Synpunkter på förslaget

Du kan lämna dina synpunkter under samrådsmötet, via e-post eller brev. För att de ska diarieföras och ingå i samrådshandlingarna ska de lämnas skriftligt.

Ange förslagets diarienummer 2017-13836 samt namn och adress när du lämnar dina synpunkter. Dina synpunkter ska lämnas senast 9 mars 2020, mer information finns i Bygg- och plantjänsten.

Samrådsmöte

Öppet hus med möjlighet att ställa frågor och diskutera planen kommer att hållas i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Slakthusplan 8A.

Tid: tisdag den 3 mars, klockan 17.00–19.00

Läs mer om projektet