dcsimg

Samråd om förslag till idrottsplats i Bällsta

  • Öppettid

    Samrådsperiod 11 februari - 23 mars 2020

    Samrådsmöte 19 februari 2020

Lämna dina synpunkter på planförslaget som innebär att anlägga en ny idrottsplats, Bällsta IP, inom området runt Bällsta gård. Ambitionen är att Bällsta IP ska bli ett idrottscentrum för västra delen av Stockholm.

Inbjudan till samråd

Förslag till detaljplan

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag som innebär att anlägga en ny idrottsplats inom området runt Bällsta gård. Ambitionen är att Bällsta IP ska fungera som ett idrottscentrum för västra delen av Stockholm och även innehålla goda möjligheter till spontanidrott och rekreation. Idrottsplatsen föreslås innehålla en komplett friidrottshall, en 11-spelsplan för fotboll med konstgräs, samt en utomhusarena för friidrott.

Titta på förslaget

Förslaget visas under samrådstiden 11 feb – 23 mars 2020.

Här visas förslaget:

Synpunkter på förslaget
Du kan lämna dina synpunkter under samrådsmötet, via e-post eller brev. För att de ska diarieföras och ingå i samrådshandlingarna ska de lämnas skriftligt. Ange förslagets diarienummer 2017-06421 samt namn och adress när du lämnar dina synpunkter.
Dina synpunkter ska lämnas senast 23 mars 2020, mer information finns i Bygg- och plantjänsten.

Samrådsmöte
Du ges möjlighet att ställa frågor och diskutera planen under mötet som kommer att hållas form av öppet hus 19 feb 2020, i FYRKANTEN i Tekniska Nämndhuset på Fleminggatan 4.

Tid: 19 februari, klockan 17.00–20.00

Läs mer om Bällsta