dcsimg

Samråd om förslag till idrottsplats i Bällsta

  • Öppettid

    Samrådsperiod 11 februari - 23 mars 2020

    Samrådsmöte 19 februari 2020

Lämna dina synpunkter på planförslaget som innebär att anlägga en ny idrottsplats, Bällsta IP, inom området runt Bällsta gård. Ambitionen är att Bällsta IP ska bli ett idrottscentrum för västra delen av Stockholm.

Läs mer om Bällsta