dcsimg

Samråd om skola i Fruängen

  • Öppettid

    11 feb–24 mar

Lämna dina synpunkter på förslaget om att Kunskapsskolan kan vara kvar på fastighet vid Fruängens tunnelbanestation under en tidsbegränsad period. Du kan lämna synpunkter till och med den 24 mars 2020.

Förslag till detaljplan

På fastigheten Barnfröken 1 vid Fruängens tunnelbana ligger Kunskapsskolan.

Nu får detaljplanen för Barnfröken 1 en tilläggsplan för tillfällig användning. Detta så att skolan kan vara kvar under en tidsbegränsad period på 10 år för att ge tid att hitta lämpliga ersättningslokaler.

Titta på förslaget

I bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 11 februari–24 mars 2020 i Tekniska nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Planförslaget visas även i Fruängens bibliotek, de tider då lokalen har öppet.

Välkommen på samrådsmöte

Samrådsmöte hålls den 20 februari 2020 klockan 17–20 i Tekniska nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.