dcsimg

Samråd om påbyggnad på Krukmakargatan

  • Öppettid

    25 feb–6 apr

Lämna dina synpunkter på förslaget om cirka 30 nya lägenheter byggs ovanpå fastigheten Råttan 13 på Krukmakargatan 16, Södermalm. Du kan lämna dina synpunkter fram till 6 april 2020.

Inbjudan till samråd

Förslag till detaljplan

Planförslaget innebär att en cirka 25–30 lägenheter byggs ovanpå ett befintligt flerbostadshus på Krukmakargatan 16 vid korsningen Krukmakargatan och Torkel Knutssonsgatan på Södermalm.

Befintlig byggnads kulturhistoriska värden skyddas i och med planen. 

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 25 februari–6 april 2020 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4. 

Planförslaget visas även på Stadsdelsförvaltningen Södermalm, Medborgarplatsen 25, de tider då lokalen har öppet.

Samrådsmöte

Det planerade samrådsmötet 19 mars ställs in.
Stadsbyggnadskontoret har beslutat att under mars-april inte hålla publika samrådsmöten under samrådstiden. Du kan däremot alltid kontakta ansvarig stadsplanerare för att ställa frågor. Kontaktuppgifter finns på projektsidan på webbplatsen Stockholm växer. Där finns även frågor och svar. Synpunkter på förslaget lämnas via bygg- och plantjänsten.

Läs mer om projektet