dcsimg

Samråd om studentbostäder vid Brommaplan

  • Öppettid

    25 feb–6 apr

Lämna dina synpunkter på förslag om att bygga cirka 77 studentbostäder utmed Drottningholmsvägen och Riksbyvägen. Projektet berör del av fastigheten Åkeshov 1:1 i Riksby. Du kan lämna dina synpunkter fram till 6 april 2020.

Förslag till detaljplan

Planförslaget ska pröva omfattning, placering och utformning av ny bostadsbebyggelse med cirka 77 studentlägenheter i två hus med nio respektive fyra våningar.

Planområdet ligger nära Brommaplan mellan Drottningholmsvägen, Riksbyvägen och kvarteret Vadmalen i Bromma. Området är planlagt som park och består av kuperad naturmark med sly, tall, gran och en del ädellövträd.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 25 februari–6 april 2020 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Planförslaget visas även på Brommaplans bibliotek, de tider då lokalen har öppet.

Välkommen på samrådsmöte

Samrådsmöte hålls tisdag 3 mars 2020 klockan 17–20 i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4, Kungsholmen.

Läs mer om projektet