dcsimg

Samråd om tre bostäder i Långbro

Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
  • Öppettid

    25 feb–7 apr

Lämna dina synpunkter på förslaget om att bekräfta nuvarande användning för tre bostäder inom befintligt bostadshus på Långbrovägen 76, fastigheten Kravatten 10. Du kan lämna dina synpunkter fram till 7 april 2020.

Förslag till detaljplan

Ett förslag till detaljplan för fastigheten Kravatten 10 i stadsdelen Långbro i Stockholm, diarienummer 2018-09124, har upprättats av stadsbyggnadskontoret.

Planförslaget innebär att befintlig byggnad kan inredas med ytterligare en bostad så att totalt tre bostäder kan inrymmas i byggnaden.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 25 februari–7 april 2020 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.