dcsimg

Samråd om ny detaljplan för området vid Norrtull/östra Hagastaden

Visionsbild: White Arkitekter/Stockholms stad
  • Öppettid

    Samrådsperiod: 18 mars-5 maj 2020

Lämna dina synpunkter på detaljplaneförslag för området vid Norrtull. Du kan lämna synpunkter till och med den 5 maj 2020.

Samrådsperiod 18 mars – 5 maj

Förslag till detaljplan

Stadsbyggnadskontoret har arbetat fram ett detaljplaneförslag för området vid Norrtull.

Titta på förslaget

Förslaget visas under samrådstiden 18 mars –5 maj 2020

Här visas förslaget:

• Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4
• Hagastadens utställningslokal, Solnavägen 1e, Stockholm.
• Webbplatsen stockholm.se/detaljplaner

Synpunkter på förslaget

Du kan lämna dina synpunkter via e-post eller brev. För att de ska diarieföras och ingå i samrådshandlingarna ska de lämnas skriftligt.

Ange förslagets diarienummer SDp-2016-17865 samt ditt namn och adress när du lämnar dina synpunkter. Dina synpunkter ska lämnas senast 5 maj 2020, mer information finns i Bygg- och plantjänsten

Stadsbyggnadskontoret har beslutat att under mars-april inte hålla publika möten under samrådstiden. Du kan däremot alltid kontakta ansvarig stadsplanerare för att ställa frågor.Kontaktuppgifter finns på projektsidan på webbplatsen Stockholm växer.

Läs mer om projektet