dcsimg

Samråd om nya bostäder i Högdalen centrum

Flygvy över förslaget. Vy från Högdalen. Bild: Bergkrantz Arkitekter AB.
  • Öppettid

    Samrådsperiod: 24 mars-4 maj 2020

Lämna dina synpunkter på förslaget om nya bostäder i Högdalen centrum. Förslaget innehåller cirka 350 bostäder, varav cirka 145 studentlägenheter. Du kan lämna synpunkter till och med den 4 maj 2020.

Förslag till detaljplan

Planförslaget möjliggör cirka 350 bostäder på Rangstaplan i Högdalen centrum. Bostäderna fördelas i tre punkthus.

Titta på förslaget

Förslaget visas under samrådstiden 24 mars–4 maj 2020.

Här visas förslaget:

Synpunkter på förslaget

Du kan lämna dina synpunkter via e-post eller brev. För att de ska diarieföras och ingå i samrådshandlingarna ska de lämnas skriftligt.

Ange förslagets diarienummer 2013-13851 samt namn och adress när du lämnar dina synpunkter. Dina synpunkter ska lämnas senast 4 maj 2020, mer information finns i bygg- och plantjänsten.

Information om samrådsmöte

Stadsbyggnadskontoret har beslutat att tillsvidare inte hålla publika samrådsmöten under samrådstiden. Du kan däremot alltid kontakta ansvarig stadsplanerare för att ställa frågor. Kontaktuppgifter finns på projektsidan på webbplatsen Stockholm växer och där finns även frågor och svar. Synpunkter på förslaget lämnas via bygg- och plantjänsten.

Läs mer om projektet