dcsimg

Samråd om nytt vård- och omsorgsboende i Abrahamsberg

Perspektivbild från Västerled. Bild: ÅWL arkitekter
  • Öppettid

    Samrådsperiod: 24 mars-5 maj 2020

Lämna dina synpunkter på förslaget om ett nytt vård- och omsorgsboende med ca 80 lägenheter i Abrahamsberg. Du kan lämna synpunkter till och med den 5 maj 2020.

Förslag till detaljplan

Planförslaget möjliggör ett vård- och omsorgsboende med cirka 80 lägenheter. Planområdet ligger i korsningen av Västerled och Abrahamsbergsvägen.

Titta på förslaget

Förslaget visas under samrådstiden 24 mars–5 maj 2020.

Här visas förslaget:

I det utskickade samrådsbrevet står även Alviks bibliotek med som visningslokal. På grund av rådande omständigheter är Alviks bibliotek stängt och förslaget visas därför inte där.

Synpunkter på förslaget

Du kan lämna dina synpunkter via e-post eller brev. För att de ska diarieföras och ingå i samrådshandlingarna ska de lämnas skriftligt.

Ange förslagets diarienummer 2018-18571 samt namn och adress när du lämnar dina synpunkter. Dina synpunkter ska lämnas senast 5 maj 2020, mer information finns i bygg- och plantjänsten.

Information om samrådsmöte

Stadsbyggnadskontoret har beslutat att tillsvidare inte hålla publika samrådsmöten under samrådstiden. Du kan däremot alltid kontakta ansvarig stadsplanerare för att ställa frågor. Kontaktuppgifter finns på projektsidan på webbplatsen Stockholm växer och där finns även frågor och svar. Synpunkter på förslaget lämnas via bygg- och plantjänsten.

Läs mer om projektet