dcsimg

Samråd om utbyggnad av församlingslokaler

Illustration som visar mittskeppet med församlingens nya centrala rum, där befintliga lanterniner integreras.
Illustration som visar mittskeppet med församlingens nya centrala rum, där befintliga lanterniner integreras.
  • Öppettid

    5 maj–15 jun

Lämna dina synpunkter på förslaget om utbyggnad och renovering av Sankta Eugenia katolska församlings lokaler i fastigheten Katthavet 7 vid Kungsträdgården. Du kan lämna synpunkter till den 15 juni 2020.

Förslag till detaljplan

Fastigheten Katthavet 7 ligger vid Kungsträdgården och ägs av Sankta Eugenia katolska församling. Församlingen har nu vuxit har behov av fler lokaler och vill bygga till inom fastigheten. Förslaget innebär tillbyggnad av gathus och gårdshus, prästbostäder samt församlingslokal.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 5maj–15 juni 2020 i lokal Fyrkanten, Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4.

Inget samrådsmöte hålls

Stadsbyggnadskontoret har beslutat att tillsvidare inte hålla publika samrådsmöten under samrådstiden. Du kan däremot alltid kontakta ansvarig stadsplanerare för att ställa frågor.

Läs mer om projektet