dcsimg

Samråd om utbyggnad med kontor, handel och hotell i city

  • Öppettid

    5 maj–15 jun

Lämna dina synpunkter på förslaget om att fastigheten Orgelpipan mitt i city byggs om och ut. Förslaget skapar nya kontorsarbetsplatser, hotell och öppnare bottenvåningar med handel. Du kan lämna synpunkter till och med den 15 juni 2020.

Inbjudan till samråd

Förslag till detaljplan

Förslag till detaljplan där fastigheten Orgelpipan 7 vid Klarabergsgatan, Vasagatan, Mäster Samuelsgatan byggs ut och om så att fler kontor, handelslokaler och ett hotell ryms.

Byggnaden får två nya våningar ovanpå och bottenvåningarna i gatunivå ska öppnas upp och rymma fler och bättre lokaler för centrumändamål. Under Klarabergsviadukten byggs lokalen ut.

Planområdet innefattar två fastigheter. Orgelpipan 7 där Hufvudstaden AB är innehavare av tomträtten samt en mindre del av Norrmalm 4:53 som ägs av staden.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 5 maj– 15 juni 2020 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Inget samrådsmöte hålls

Stadsbyggnadskontoret har beslutat att tillsvidare inte hålla publika samrådsmöten under samrådstiden. Du kan däremot alltid kontakta ansvarig stadsplanerare för att ställa frågor.

Läs mer om projektet