dcsimg

Samråd om påbyggnad för kontor vid Rosengatan

Vy av påbyggnaden från Luntmakargatan Rosengatan 4.
Påbyggnaden i byggnadens mitt. Vy från Luntmakargatan/Rosengatan 4. Bild: Thule fastighetsutveckling.
  • Öppettid

    12 maj–22 jun

Lämna dina synpunkter på förslaget om en påbyggnad med två våningar för kontor vid Rosengatan på Norrmalm. Fastigheten heter Törnet 10. Du kan lämna synpunkter till den 22 juni 2020.

Förslag till detaljplan

En kontorspåbyggnad i två våningar mot Rosengatan på Norrmalm planeras. Det skapar nya kontorsytor i ett centralt och kollektivtrafiknära läge utan att ny mark tas i anspråk.

Det är den lägre byggnaden längs Rosengatan som planeras att byggas på med två våningar. Påbyggnaden dras in från de befintliga våningarna för att den ursprungliga byggnadens arkitektur ska vara tydlig.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 12 maj–22 juni 2020 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Samrådsmöte

Stadsbyggnadskontoret har beslutat att tillsvidare inte hålla publika samrådsmöten i linje med Folkhälsomyndighetens råd. Du kan däremot alltid kontakta ansvarig stadsplanerareför att ställa frågor.

Läs mer om projektet