dcsimg

Samråd om bostäder vid Växthusvägen i Hässelby villastad

Stockholmshusen vid Växthusvägen. Illustration Vera Arkitekter.
Stockholmshusen vid Växthusvägen. Illustration Vera Arkitekter.
  • Öppettid

    Samrådsperiod: 19 maj-28 juli 2020

Nu kan du tycka till om bostäder vid Växthusvägen i Hässelby villastad. Förslaget består av fem hus med sammanlagt 240 hyresrätter. Du kan lämna dina synpunkter till och med den 28 juli 2020.

Förslagtill detaljplan

Planen syftar till att möjliggöra bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus utmed Växthusvägen. Husen föreslås att byggas i 4–5 våningar längst med Växthusvägen östra del. Förslaget innebär att delar av det befintligt skogs- och grönområde längs med gatans östra sida bebyggs.

Titta på förslaget

Förslaget visas under samrådstiden 19 maj–28 juli 2020.

Här visas förslaget:

Synpunkter på förslaget 

Du kan lämna dina synpunkter via e-post eller brev. För att de ska diarieföras och ingå i samrådshandlingarna ska de lämnas skriftligt.

Ange förslagets diarienummer 2017-17157 samt namn och adress när du lämnar dina synpunkter. Dina synpunkter ska lämnas senast 28 juli 2020, mer information finns på Bygg- och plantjänsten. 

Bygg- och plantjänsten

Information om samrådsmöte

Stadsbyggnadskontoret har beslutat att tillsvidare inte hålla publika samrådsmöten under samrådstiden. Du kan däremot alltid kontakta ansvarig stadsplanerare för att ställa frågor. Kontaktuppgifter finns på projektsidan på webbplatsen och där finns även frågor och svar. Synpunkter på förslaget lämnas via Bygg-och plantjänsten. 

Bygg- och plantjänsten

Läs mer om projektet