dcsimg

Samråd om tre flerbostadshus i Älvsjö

Visionsbild. Den föreslagna bebyggelsen sedd från väst/Sjättenovembervägen.
Visionsbild. Den föreslagna bebyggelsen sedd från väst/Sjättenovembervägen. Bild: KOD Arkitekter.
  • Öppettid

    19 maj–30 jun

Lämna dina synpunkter på förslaget om att bygga tre flerbostadshus med cirka 60 lägenheter vid Johan Skyttes väg i Älvsjö. Fastigheterna som berörs är Jutesprånget 7, 8 och 9. Du kan lämna synpunkter till den 30 juni 2020.

Inbjudan till samråd

Förslag till detaljplan

Förslaget gör det möjligt att komplettera fastigheterna Jutesprånget 7–9 med tre flerbostadshus för cirka 60 lägenheter. I förslaget ingår också ett garage under mark, lokaler för verksamheter i bottenvåningar och ett mindre torg vid Johan Skyttes väg i Älvsjö.

Planområdet, som är cirka 2 700 kvadratmeter, ligger ungefär 350 meter från Älvsjö centrum. Idag finns två friliggande enfamiljsvillor och en nedlagd bensinstation på fastigheterna som rivs.

Den nya bebyggelsen ska bidra till att stärka Johan Skyttes väg som stadsgata och sammankopplande stråk mellan Älvsjö centrum och Älvsjö villastad och Långbro.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 19 maj–30 juni 2020 i:

  • Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.
  • Älvsjö medborgarkontor, Älvsjö stationsgata 21, de tider då lokalen har öppet.

Inget samrådsmöte

Stadsbyggnadskontoret har beslutat att tillsvidare inte hålla publika samrådsmöten under samrådstiden. Du kan däremot alltid kontakta ansvarig stadsplanerare för att ställa frågor. Synpunkter på förslaget lämnas via bygg- och plantjänsten.