dcsimg

Samråd om ny förskola i Högdalen

Visionsbild på förskolan. Illustration: NIRAS arkitekter
  • Öppettid

    Samrådsperiod: 26 maj-6 juli 2020

Lämna dina synpunkter på förslaget om en ny förskola med 8-10 avdelningar i Högdalen. Du kan lämna synpunkter till och med den 6 juli 2020.

Förslag till detaljplan

Planförslaget möjliggör en ny förskola med 8-10 avdelningar. Planområdet ligger längs med Trollesundsvägen i utkanten av Trollesundsskogen och bredvid en befintlig förskola.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Förslaget visas under samrådstiden 26 maj–6 juli 2020:

Synpunkter på förslaget

Du kan lämna dina synpunkter via e-post eller brev. För att de ska diarieföras och ingå i samrådshandlingarna ska de lämnas skriftligt.

Ange förslagets diarienummer 2018-18610 samt namn och adress när du lämnar dina synpunkter. Dina synpunkter ska lämnas senast 6 juli 2020, mer information finns i bygg- och plantjänsten.

Information om samrådsmöte

Stadsbyggnadskontoret har beslutat att tillsvidare inte hålla publika samrådsmöten under samrådstiden. Du kan däremot alltid kontakta ansvarig stadsplanerare för att ställa frågor. Kontaktuppgifter finns på projektsidan på webbplatsen Stockholm växer. Synpunkter på förslaget lämnas via bygg- och plantjänsten.

Läs mer om projektet