dcsimg

Samråd om studentbostäder vid Gärdet

Vy över Sandhamnsgatan, mot Värtavägen och tunnelbanan. Bild Sandell Sandberg.
Vy över Sandhamnsgatan, mot Värtavägen och tunnelbanan. Bild Sandell Sandberg.
  • Öppettid

    26 maj–6 jul

Lämna dina synpunkter på förslaget om att bygga cirka 95 studentbostäder i korsningen Värtavägen och Sandhamnsgatan. Du kan lämna synpunkter till den 6 juli 2020.

Inbjudan till samråd

Förslag till detaljplan

Förslaget gör det möjligt att bygga cirka 95 nya studentbostäder samt lokaler för handel på fastigheten Rio 7 i korsningen Värtavägen och Sandhamnsgatan på Gärdet.

Förutom att projektet är ett viktigt bidrag till studentbostadsmålet kommer det stärka området kring Gärdets tunnelbanestation med lokaler för handel, samt bidra till målet att utveckla Värtavägen till stadsgata.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under tiden 26 maj–6 juli 2020 i lokal Fyrkanten, Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4.

Samrådsmöte hålls inte just nu

Stadsbyggnadskontoret har beslutat att tillsvidare inte hålla publika samrådsmöten under samrådstiden. Du kan däremot alltid kontakta ansvarig stadsplanerare för att ställa frågor.Synpunkter på förslaget lämnas via bygg- och plantjänsten.

Läs mer om projektet