dcsimg

Samråd om 90 lägenheter i Bagarmossen

  • Öppettid

    9 jun–10 aug

Lämna dina synpunkter på förslaget om detaljplan för fastigheten Jordbruksministern 3 i Bagarmossen. Planförslaget innebär att cirka 90 lägenheter ska byggas. Du kan lämna synpunkter till den 10 augusti 2020.

Inbjudan till samråd

Förslag till detaljplan

Förslaget innebär att cirka 90 lägenheter kan byggas i nordvästra Bagarmossen. Förslaget, som består av flerbostadshus på fem till sju våningar, kommer att bearbetas och byggnadernas antal, placering och volym ska studeras i det fortsatta planarbetet.

Planområdet är cirka 3 700 kvadratmeter och ligger ungefär 800 meter från Bagarmossens tunnelbanestation. 

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under tiden 9 juni–10 augusti 2020 i lokal Fyrkanten, Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4.

Tredimensionell modell över projektet

Samrådsmöte hålls inte just nu

Stadsbyggnadskontoret har beslutat att tillsvidare inte hålla publika samrådsmöten under samrådstiden. Du kan däremot alltid kontakta ansvarig stadsplanerare för att ställa frågor. Synpunkter på förslaget lämnas via bygg- och plantjänsten.

Läs mer om projektet