dcsimg

Samråd om utökning av Högdalsdepån

Illustration av städ- och uppställningshall.
Illustration av städ- och uppställningshall. Vy från öster med Högdalstoppen till vänster i bild, städ- och uppställningshall i mitten och befintlig hall till höger i bild.
  • Öppettid

    23 jun–17 aug

Lämna dina synpunkter på förslaget om detaljplan för Högdalsdepån. Planförslaget innebär en utökning av depåområdet. Du kan lämna synpunkter till den 17 augusti 2020.

Förslag till detaljplan

Kapaciteten i Högdalsdepån ska utökas för att möjliggöra en utbyggnad av tunnelbanans blåa och gröna linjer i enlighet med Stockholmsöverenskommelsen 2013. Utökningen av depån ska bland annat innehålla en ny städ- och uppställningshall.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 23 juni - 17augusti 2020 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4. Planförslaget visas även i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning.

Samrådsmöte hålls inte just nu

Stadsbyggnadskontoret har beslutat att tillsvidare inte hålla publika samrådsmöten under samrådstiden. Du kan däremot alltid kontakta ansvarig stadsplanerare för att ställa frågor. Synpunkter på förslaget lämnas via bygg- och plantjänsten.

 

Läs mer om Högdalsdepån